راهنمای دیچیتالی سامانه مجموعه های رفاهی کارگران کشوراردیبهشت 1400
1- مراجعه به سامانه مجموعه های ورزشی و تفریحی کارگران کشور به نشانی https://labour-sport.mcls.gov.ir-sport.mcls.gov.ir
از لینک:
ثبت نام متقاضی تامین اجتماعی
2- استفاده از مجموعه های فوق مربوط به افراد تحت پوشش قانون كار مي باشد. (داراي دفترچه تامين اجتماعي).
3- پس از مشاهده نرخ نامه، متقاضی در صفحه اصلی سامانه (ثبت نام متقاضی تامین اجتماعی) نسبت به تکمیل فرم ثبت نام و قبول شرایط و دستورالعمل استفاده از مجموعه ها و اضافه کردن پیش ثبت نام محل مورد تقاضا و زمان آن توسط متقاضی انتخاب میشود و وارد صفحه پرداخت الکترونیکی میگردد بعد از پرداخت تعرفه رزرو ثبت نام قطعی میگردد.
4- تعرفه رزرو توسط متقاضي به ازاء 3 شب اقامت در صفحه پرداخت الکترونیکی قابل مشاهده میباشد و مابقي اجاره بهاء با توجه به نوع واحد ها و تعداد نفرات طبق نرخ نامه در زمان پذيرش اخذ مي گردد. نفرات اصلی شامل همه اعضاي خانواده (متقاضی، همسر، فرزندان مجرد، پدر و مادر) ظرفیت هر واحد با توجه به تعداد اتاق ها 4 الی6 نفر می باشد. در صورت وجود افراد خارج از اعضای خانواده تعرفه به صورت میهمان اخذ میگردد (در همان واحد). در صورت وجود افراد اضافي بيش از تعداد نفرات بالا و وجود ظرفيت خالي، هزينه واحد جدید مطابق نرخ نامه و آزاد اخذ میگردد.
5- ثبت نام متقاضیان قابل انتقال به ديگري نبوده وچنانچه گيرنده آن حداكثر تا 24 ساعت بعد از زمان شروع سهميه ،مراجعه ننمايد محل مربوطه بلافاصله دراختيار ديگر متقاضيان قرار مي گيرد و به هيچ عنوان قابل تمديد نمي باشد.و هزینه رزرو در هر صورت قابل استرداد نمی باشد.
6- مدت اقامت با توجه به ساعات و تاريخ هاي رزرو شده تعيين گرديده و به هيچ عنوان قابل تمديد نمي باشد.ورود ميهمانان از ساعت 14 روز اول و خروج ساعت 9 صبح روز پاياني مي باشد.
7- ميهمانان موظفند ضوابط داخلي مجموعه را كه توسط مسئولان مربوطه اعلام مي گردد به طور كامل رعايت نمايند. هرگونه خسارت وارده به مجموعه به عهده استفاده کننده میباشد.
8- مسئولين مربوطه در صورت مشاهده هرگونه تخلفي از ادامه اقامت متخلفان جلوگيري نموده و مراتب را به واحدهاي اعزام كننده و ديگر ارگان هاي ذيربط اعلام خواهند نمود.
9- در صورت بروز هر گونه مشکل در زمان استقرار در مجموعه موضوع می بایستی به مسئول پذیرش اطلاع داده شود.
 10- ميهمانان در هر سال يکبار مجاز به استفاده از اماکن تفریحی– زيارتي کارگران کشور مي باشند.
11-  تذكر مهم: فرد ثبت نام شده در سامانه سرپرست اصلي بوده و به همراه داشتن دفترچه بيمه تامين اجتماعي، کارت ملی و شناسنامه شخص متقاضی و نفرات همراه الزامی میباشد. ( از پذيرش افراد بدون دفترچه تامين اجتماعي جلوگيري بعمل مي آيد )
12- از پذيرش افراد مجرد جلوگيري مي گردد.

اطلاعات اقامتگاه‌هابرای ثبت نام به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها مراجعه فرمایید.